Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Krachtig & Puur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Krachtig & Puur verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Krachtig & Puur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen en/of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of uw afspraken
 • Facturering en afhandeling van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of relevante informatie
 • Uw intake en behandeling

Hoe lang we gegevens bewaren
Krachtig & Puur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 3 jaar na afsluiting van een traject voor alle gegevens op papier, 7 jaar voor (persoons)gegevens met betrekking tot het boekhoudsysteem, zoals wettelijk verplicht.

Delen met anderen
Krachtig & Puur deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

In kaart brengen websitebezoek
Krachtig & Puur kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Momenteel maakt Krachtig & Puur geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@krachtigenpuur.nl.
Krachtig & Puur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Krachtig & Puur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@krachtigenpuur.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Krachtig & Puur kunt u ons als volgt bereiken:

Groote Wielenlaan 32
5247 JD Rosmalen
info@krachtigenpuur.nl
Tel. 06-10419973
KvK:  66381193